INNO-MOBIL SPORTEGYESÜLET

YouTube RSS

Az INNO-MOBIL Sportegyesület 2007-ben jött létre azzal a céllal, hogy a továbbiakban a Széchenyi Futamból kinőtt, illetve köré szerveződött rendezvények mind színvonalasabb formában és tartalommal, professzionális keretek között kerülhessenek megrendezésre.

A győri Széchenyi István Egyetem hallgatóiként az Egyesület tagjai az Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottságban tevékenykedtek. Több „örökölt" rendezvény sikeres lebonyolítását, továbbfejlesztését követően merült fel az elképzelés, hogy egy olyan innovatív rendezvényt keltsenek életre, amely szórakoztató, ám mégis tartalmas formában teremt lehetőséget a fiatal mérnökhallgatók számára az elméleti oktatás mellett megszerzett - vagy magukkal hozott - gyakorlati készségek bemutatására. A Széchenyi István Egyetem elismert gépészmérnöki képzése, valamint a győri ipar meghatározó ágazata szinte egyértelművé tette a járműfejlesztés fókuszba állítását, korunk környezeti problémái pedig az alternatív technológiák kutatását.

Később az alap koncepció tovább differenciálódott. Nagy igény mutatkozott a városi, vállalati, vagy éppen fesztiválokon történő bemutatók megszervezése iránt. Konkrét javaslatok születtek más versenyzési formák (pl. Elektro Go-kart versenysorozat, elektromos hajó- és motorkerékpár verseny, stb.) megteremtésére, kiadványok szerkesztésére, előadások, szakmai kiállítások szervezésére. Emellett szükségessé vált a szabályzatok, pályázati felhívások, tervek, előírások, pályázati dokumentumok, valamint a kapcsolattartás és a szervezés hivatás-szerű végzése is.

A feladatok ellátására a kezdeményezés nonprofit és civil jellege miatt egy tipikusan személyegyesítő gazdálkodó szervezet született INNO-MOBIL Sportegyesület néven, valamint egy ezen is túlmutató sportszövetség, amely az alternatív módon hajtott járművek teljes vertikumában kész szakmai, és/vagy széles társadalmi érdeklődésre számot tartó rendezvények megszervezésére.

Az Egyesület alapító tagságát és tisztségviselőit a szerzői- és iparjogvédelem alatt álló Széchenyi Futam ötletgazdái és jogosultjai alkotják. Végzettségük, szakmai tapasztalatuk lefedi a műszaki, gazdasági, külkapcsolati, rendezvényszervezői és jogi tudományokat. Mindezek mellett több éves szervezői és vezetői tapasztalattal rendelkeznek, amelyet folyamatosan felépített, szerteágazó szponzori, tudományos, szakmai és civil kapcsolatrendszer egészít ki.